AR & GE

AR & GE

Medikal ürünlerde araştırma ve geliştirme çalışmaları bir ürünün tasarımından, laboratuar çalışmalarına , deneme üretimlerinden ürün test ve klinik çalışmalara kadar uzun bir süreci kapsar.

Bu nedenle medikal cihazlar, kimya yada tıp sektörünün bir dalı değil, esas olarak bir bilgi üretim endüstrisidir.Kendi dalında, ileri ülkelerle kıyaslanabilecek bir teknolojik düzeye sahip olan Anadolu Tıp Teknolojileri A.Ş. Ar-Ge biriminde konularında uzman personeller görev almaktadır.

Son teknolojiyi takip eden cihazlar ile yürütülen çalışmalarda, İyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practice - GMP) ve İyi Laboratuvar Uygulamaları (Good Laboratory Practice - GLP) kuralları uygulanmaktadır.Anadolu Tıp Teknolojileri A.Ş. , sahip olduğu;Biyouyumlu hammadde üretim teknolojisi Kalıp Üretim Teknolojisi Fotopolimerizasyon teknolojisi ile yalnızca lens sektörü için değil ihtiyaç duyulan tüm medikal ürünlerin üretimi için yeterli altyapıya sahiptir ve bu konuda ki çalışmalar her gün hız kazanarak devam etmektedir.

Optik Tasarım Ve Fotolitografi Lab.

Göziçi lenslerinin geliştirilmiş optik tasarımları uzman fizikçiler tarafından Anadolu Tıp Teknolojileri A.Ş. de gerçekleştirilmektedir. Ürün tasarımları bu aşamada insan gözüne uygun tasarlanmış göz modellerinde simüle edilerek üretim aşamasına geçilmeden tasarım sonuçları kontrol edilebilinmektedir.

Ayrıca fotopolimerizasyon prosesinin en önemli unsuru olan quartz kalıpların, üretilecek ürüne uygun olarak fotolitografi prosesi de bu laboratuarda gerçekleştirilmektedir.

Hammadde Sentez Laboratuarı

Göz içi lenslerinin polimerik hammaddesini oluşturan temel bileşenler (oligomer ve monomerler) Anadolu Tıp Teknolojileri A.Ş. bünyesindeki Sentez Laboratuarında uzman kimyagerler tarafından biyomedikal amaca uygun olarak sentezlenmektedir. Hammadde sentez laboratuarı sahip olduğu teknoloji alt yapısı ve bilgi birikimi ile çalışmalarını üretilmesi planlanan tüm medikal implant ürünlere uygun olarak hammadde geliştirmek hedefi ile sürdürmektedir.

Kalite Kontrol Laborautarı

Ürün kalitesinin istikrarından taviz vermeyen Anadolu Tıp Teknolojileri A.Ş. ,Kalite KontrolLaboratuarında medikal cihaz test standartlarına uygun teknik donanımı ve eğitimli personeli ile kalite kontrol faaliyetlerini ; hammadde, üretim ve nihai ürün olmak üzere üç aşamada ISO 11979 ve ISO 10993 standartlarına uygun olarak yürütmektedir.

Kalite kontrol çalışmaları müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, verimi ve kaliteyi arttırmak amacıyla devam etmektedir.